مرجع ایرانشناسی، ایرانگردی و راهنمای سفر به نقاط دیدنی ایران

 Iran Travel Guide . National Geographic

دیدنیهای ایران در نشنال ژئوگرافیک
national Geographic / parsepolis
دیدنیهای ایران در نشنال ژئوگرافیک
Certain climatic conditions produce a type of algae that periodically turns Lake Urmia bright red.PHOTOGRAPH BY FRIEDRICHSMEIER, ALAMY STOCK PHOT 
دیدنیهای ایران در نشنال ژئوگرافیک
Margoon Waterfall—meaning “snake like”—surges through Iran’s Fars province. PHOTOGRAPH BY ALI MAJDFAR, GETTY IMAGES
دیدنیهای ایران در نشنال ژئوگرافیک
The verdant hills of Turkmen Sahra in Golestan Province, Iran. PHOTOGRAPH BY ALI MAJDFAR, GETTY IMAGES
دیدنیهای ایران در نشنال ژئوگرافیک
Qeshm’s salt caves are among the world’s longest. PHOTOGRAPH BY ARV, ALAMY STOCK PHOTO
این مقاله تا چه میزان برای شما مفید بود؟

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

Your email address will not be published.