مرجع ایرانشناسی، ایرانگردی و راهنمای سفر به نقاط دیدنی ایران

حمام خان یزد

یکی از اماکنی که در سرزمین ما از نظر معماری و تاریخی مورد توجه و دارای اهمیت است حمام های سنتی هستند که در نقاط…